Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
κ. Τίμη Ευθυμίου στο Πέμπτο Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, στην Κοφίνου - 05/07/2005


Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε για να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στο Ε΄ Τακτικό Παγκύπριο Συνέδριο σας.

Το όραμα μας για την ανασυγκρότηση του αγροτικού μας χώρου με μοχλό μια δυναμική και βιώσιμη γεωργία έχει ξεκινήσει να γίνεται πραγματικότητα. Η νέα αγροτική πολιτική, που η Κυβέρνηση εφαρμόζει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, βασίζεται στο ριζικό εκσυγχρονισμό της κυπριακής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στόχος της είναι, ανάμεσα στ΄ άλλα, τόσο η ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περισσότερη ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα, όσο και η βελτίωση της αγροτικής ευημερίας. Θέτει τις βάσεις για το μέλλον καλύπτοντας οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Πρόκειται για ένα δύσκολο δρόμο, τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να φτιάξουμε ένα νέο αγροτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά και η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Η στήριξη που παρέχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική μάς δίνει δυνατότητες ανάπτυξης των δράσεων μας. Επιπλέον, η εθνική αγροτική πολιτική είναι αναγκαίο να συμπληρώνει την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις πολιτικές συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δουλεύουμε συστηματικά πάνω στα καίρια πεδία άσκησης της αγροτικής πολιτικής, όπως είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004 – 2006, η προώθηση της σύστασης των Ομάδων Παραγωγών, η ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών μας μέσα από άμεσες πληρωμές, συμπληρωματικές ενισχύσεις και κρατικές ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για Στήριξη και Ανάπτυξη της Αμπελουργίας, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης αλλά και η προώθηση της δημιουργίας Ομάδων Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1999, μέσα από την AGENDA 2000, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της γεωργικής πολιτικής ενώ έθεσε τις βάσεις για το μέλλον, καλύπτοντας οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές παραμέτρους, με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού.

Η ανάπτυξη αυτών των ολοκληρωμένων πολιτικών στην περιφέρεια οδηγούν στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην ενίσχυση της οικονομίας της υπαίθρου, καθώς και στη διατήρηση του κοινωνικού της ιστού. Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς τομέα, τα ολοκληρωμένα προγράμματα ενδυνάμωσης του αγροτικού χώρου, η ανάπτυξη των φυσικών πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τους άξονες πολιτικής που ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε και οφείλουμε να εφαρμόσουμε, προκειμένου να δώσουμε ζωντάνια στην ύπαιθρο μας.

Η υλοποίηση αυτών των καινοτόμων ενεργειών στην παραγωγή και στη μεταποίηση με τόλμη και φαντασία, η διαφύλαξη της παράδοσης σε αρμονική πάντα συνύπαρξη με το νέο και το σύγχρονο, καθώς και η καθιέρωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους εμπλεκόμενους στη γεωργία φορείς, δημιουργούν τη δυναμική της ανάπτυξης του αγροτικού μας χώρου. Θέση και απόφαση της Κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωργίας μας και να δώσουμε στον αγρότη την προοπτική που του αρμόζει.

Στην προσπάθεια μας αυτή, ο ρόλος των Αγροτικών Οργανώσεων είναι αναμφίβολα πολυσήμαντος και πολυδιάστατος. Οι Αγροτικές Οργανώσεις, ως το οργανωμένο αγροτικό Κίνημα, οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για το μέλλον της κυπριακής γεωργίας.

Πέρα από τη συνεισφορά σας στη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής έχετε να διαδραματίσετε ιδιαίτερο ρόλο στην ενημέρωση του αγρότη, σε συνεργασία με την κρατική υπηρεσία. Σ΄ αυτά τα πλαίσια μπορείτε να λειτουργήσετε ως ένα αμφίδρομο κανάλι που από τη μια διαβιβάζει τα προβλήματα των αγροτών προς το κέντρο και από την άλλη μεταφέρει προς τον αγρότη τις αποφάσεις και τα μέτρα πολιτικής.

Πεποίθηση μου είναι ότι, παρά τα πολλαπλά προβλήματα, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική, για τον αγροτικό κόσμο. Απόφασή μας είναι να κινηθούμε αταλάντευτα στη γραμμή της ευθύνης και της ωριμότητας. Γνώμονάς μας είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγρότη. Η σχέση που επιτρέπει στον αγρότη να αισθάνεται ασφάλεια για το παρόν και σιγουριά για το μέλλον του.

FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς