Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
Κεντρικό Τηλέφωνο: (00357) 26804601,
Θέματα Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων (πρώην ΟΓΑ): (00357) 26804561, 26804559
Αρ. Φαξ.: (00357) 26306320
Ηλ. Διεύθυνση: dagripafos@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου

Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Ευάνθης Καζαντζής
26804600
Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός
ekazantzis@da.moa.gov.cy
Αντρέας Παύλου
26322946
26522355
Λειτουργός Γεωργίας Α΄ (Περιφερειακός Γεωργικός Λειτουργός Πόλης Χρυσοχούς Α’+Β’, Τυλληρίας)
apavlou@da.moa.gov.cy
Κώστας Νεοφύτου
26804557
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης Α΄
kneofytou@da.moa.gov.cy
Ευριπίδης Κνέκνας
26804572
Λειτουργός Γεωργίας (Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας)ekneknas@da.moa.gov.cy
Χρύσω Δημητρίου
26804581
Λειτουργός Γεωργίας (Υπεύθυνη Κλάδου Κτηνοτροφίας)
cdemetriou@da.moa.gov.cy
Κώστας Μιχαήλ
26804594
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφερειακός Γεωργικός Λειτουργός Αμαργέτης), Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Ψεκαστήρες
cmichael@da.moa.gov.cy
Κώστας Γαλάνης
26804592
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφερειακός Γεωργικός Λειτουργός Πάφου Κεντρικής)
kgalanis@da.moa.gov.cy
Ιωάννης Σταύρου
26804591
Λειτουργός Γεωργίας (Περιφερειακός Γεωργικός Λειτουργός Πάφου Δυτικής, Υπεύθυνος Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος)

istavrou@da.moa.gov.cy
Σοφία Μιχαηλίδου
26804558
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης
smichaelidou@da.moa.gov.cy
Ανέστης Πολυμέρου
26804556
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης
apolymerou@da.moa.gov.cy
Μελής Ιγνατίου
26322948
Πρώτος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής (Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς)
dagripafos@da.moa.gov.cy
Χαράλαμπος Μούσκος
26804559
Αν. Ασφαλιστικός Γεωργικός Επιθεωρητής
cmouskos@da.moa.gov.cy
Θεοφάνης Θωμά
26804582
Ανώτερος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής (Κλάδος Κτηνοτροφίας)
dagripafos@da.moa.gov.cy
Ιωάννα Μαυραντωνίου
26804567
Επιθεωρήτρια Γεωργίας
(Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Υπεύθυνη Κέντρου Εκπαιδεύσεων και Επιδείξεων Αχέλειας, Ταμίας)
imavrantoniou@da.moa.gov.cy
Έλενα Νεοφύτου
26804597
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Θέματα Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών, Θέματα Αγροχημικών)
elneophytou@da.moa.gov.cy
Έλενα Χατζηγεωργίου
26804569
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας)
ehadjigeorgiou@da.moa.gov.cy
Ευσεβούλα Μακρή
26321531
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς)
emakri@da.moa.gov.cy
Τασούλα Κώστα
26804595
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος) ΔΙΓΕΛΠ
tcosta@da.moa.gov.cy
Αρίστη Χαραλάμπους
26804564
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Κλάδος Κτηνοτροφίας, Ταμίας)
acharalambous@da.moa.gov.cy
Έλενα Σιβιτανίδου
26804565
Επιθεωρήτρια Γεωργίας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης)

ESivitanidou@da.moa.gov.cy
Χρίστος Σάββα
26322996
Επιθεωρητής Γεωργίας (Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς)
csavva@da.moa.gov.cy
Κυβέλη Ζαχαριάδου
26804587
Επόπτης ΣΑΠ (Κλάδος Αμπελουργίας, Ταμίας)
kzachariadou@da.moa.gov.cy
Επαμεινώνδας Γιαννουρής
26804571
Επιθεωρητής Γεωργίας - (Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, Ταμίας)
egiannouris@da.moa.gov.cy

Κυριακή Πολεμίτου
26804596
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
kpolemitou@papd.mof.gov.cy
Χριστίνα Λάμπρου Φιλίππου
26804561
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
chlambrou@papd.mof.gov.cy
Αριάδνη Κυριάκου Πολυκάρπου
26804560
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
apolykarpou@papd.mof.gov.cy
Ελένη Γρηγορίου
26804570
Εργάτρια/Καθαρίστρια Κέντρου Εκπαιδεύσεων και Επιδείξεων
dagripafos@da.moa.gov.cyNo documents found


Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων