Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου συναντήθηκε με το νέο Συμβούλιο Γεωπόνων - 09/02/2007


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία του νέου Συμβουλίου Γεωπόνων με επικεφαλή τον πρόεδρο του κ. Στέλιο Στυλιανού. Στη συνάντηση παρέστη και ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργία Δρ Τάκης Αντωνίου.

Κατά τη συνάντηση, το νέο Συμβούλιο Γεωπόνων ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το ρόλο του, τον τρόπο λειτουργίας του, την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του και την παρεχόμενη γεωργική εκπαίδευση.

Ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο Γεωπόνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως το κατά Νόμο αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των “περί εγγραφής Γεωπόνων Νόμων” που αναφέρονται στην εγγραφή των Γεωπόνων σε Μητρώο και την αδειοδότηση για άσκηση γεωπονίας. Τόνισε επίσης ότι θα έχει συχνές συναντήσεις με το Συμβούλιο για την προώθηση των διαφόρων θεμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Φωτίου ζήτησε από το Συμβούλιο Γεωπόνων να του υποβάλει τεκμηριωμένη έκθεση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ώστε σε στενή συνεργασία να τροχιοδρομηθεί η επίλυσή τους.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ