Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου συναντήθηκε με το νέο Συμβούλιο Γεωπόνων - 09/02/2007


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία του νέου Συμβουλίου Γεωπόνων με επικεφαλή τον πρόεδρο του κ. Στέλιο Στυλιανού. Στη συνάντηση παρέστη και ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργία Δρ Τάκης Αντωνίου.

Κατά τη συνάντηση, το νέο Συμβούλιο Γεωπόνων ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το ρόλο του, τον τρόπο λειτουργίας του, την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του και την παρεχόμενη γεωργική εκπαίδευση.

Ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο Γεωπόνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως το κατά Νόμο αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των “περί εγγραφής Γεωπόνων Νόμων” που αναφέρονται στην εγγραφή των Γεωπόνων σε Μητρώο και την αδειοδότηση για άσκηση γεωπονίας. Τόνισε επίσης ότι θα έχει συχνές συναντήσεις με το Συμβούλιο για την προώθηση των διαφόρων θεμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Στα πλαίσια αυτά, ο κ. Φωτίου ζήτησε από το Συμβούλιο Γεωπόνων να του υποβάλει τεκμηριωμένη έκθεση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ώστε σε στενή συνεργασία να τροχιοδρομηθεί η επίλυσή τους.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων