Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Έντυπα Αιτήσεων


Αιτήσεις Αμπελουργίας και Οινολογίας


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1_E0801 Έντυπο Υποβολής Παραπόνων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4_Ε06_ΑΛ_Γ_01 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Προσώπων για τους οποίους παράγονται_εμφιαλώνονται αλκοολούχα ποτά.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5_Ε06_ΑΛ_Γ_04 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ποτοποιών Οινπνευματοποιών Αποσταγματοποιών .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 8_E06_ΑΜ_ΠΟΠ_02 Αίτηση έναρξης παλαίωσης ΟΕΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 9_E06_ΑΜ_ΠΟΠ_06 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΕΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 10_E06_ΑΜ_ΠΟΠ_07 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναγνώρισης ΟΕΟΠ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 13_Ε06_ΑΜ_ΔΑ_02 Δήλωση αποθεμάτων ΟΕΟΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 14_Ε06_ΑΜ_ΔΑ_03 Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 15_Δήλωση Αύξησης Οξύτητας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 16_Δήλωση Γλύκανσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 17_Δήλωση Μείωσης Οξύτητας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 18_ 06_ΑΜ_Γ_04 Αίτηση για εγγραφη στο Μητρώο Οινοποιείων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 19_E06_ΑΜ_Γ_05 Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Προσώπων για τους οποίους παράγεται_εμφιαλώνεται οίνος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 21_Ε06_ΑΛ_Ζ_03 Δήλωση εγκεκριμένου παραγωγού Ζιβανίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 22_Ε06_ΑΛ_Ζ_04 Δήλωση εμφιαλωτή Ζιβανίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 23_Ε06_ΑΛ_Ζ_05 Δήλωση παραγωγής_παραλαβής_διάθεσης_εμφιάλωσης Ζιβανίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 24_Ε06_ΑΛ_Ζ_06 Δήλωση αποθεμάτων Ζιβανίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3_Αίτηση Ανάλ. Δειγμ. για Συμβουλευτικούς Σκοπούς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2_Αίτηση Ανάλυσης Οινικών Προϊόντων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 20 Αιτ. παραχ. πιστ. χρήσης εμπορικού σήματος Ζιβανίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 12 Δήλωση αποθεμάτων ΠΓΕ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 11 Αίτ. παραχ. πιστ. χρήσ. εμπορικού σήματος Κουμανδαρίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 6 Αίτ. αναγν. δικαιώματος χρήσ. Γεωγρ. Ένδειξης σε οίνο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 7Αίτηση αναγνώρισης δικαιώματος Ποικιλιακού οίνου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat T.Γ 621 Παραγγελία Πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου.pdf


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ