Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Δημόσια Διαβούλευση για αντικατάσταση του περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π. 535/2014)Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αντικατάστασης του περί Τμήματος Γεωργίας (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π. 535/2014, προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για κατάθεση σχολίων/ απόψεων επί του προτεινόμενου νομοθετήματος μέσω ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τις 29/06/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vitioeno@da.moa.gov.cy.

Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις επί του προτεινόμενου προσχεδίου μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Μαρία Σιακαλλή, Λειτουργό Αμπελοοινικών Προϊόντων ΣΑΠ, στο τηλέφωνο 25877010 ή στο τηλεομοιότυπο 25306532 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vitioeno@da.moa.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ERWTHMATOLOGIO EMPLEKOMENOI FOREIS.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Prosxedio Diatagmatos gia Taksinomhsh poikiliwn (final 120619).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190813Prosxedio_Taksinomhsh poikiliwn.pdf


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς