Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  - 09/03/2018 02:51:24 μμ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση της ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2018, ενέκρινε την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που υποβλήθηκε απο τη Διαχειριστική Αρχή στις 30 Ιανουαρίου 2018. 
Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως: (α) την συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το Μ4.1 (β) την μεταφορά πιστώσεων ύψους 2 εκατομμυριών ευρώ απο το Μ20 στο Μ4.1 και (γ) την προσθήκη νέας δράσης αγροπεριβαλλοντικής δράσης 10.1.11Γ "Διαχείριση Βοσκοτόπων"
Για την 3η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/F919395BFA8D5DC8C225802F00425821?OpenDocument
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμου και Κανονισμών) που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών