Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συνάντηση στην Κύπρο Υπουργών Γεωργίας των Μεσογειακών χωρών-μελών της Ε.Ε. με θέμα «Μεσογειακή Γεωργία και Νέες Προκλήσεις» - 16/01/2007


Ενόψει σοβαρών μεταρρυθμίσεων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου έχει προσκαλέσει τους Υπουργούς Γεωργίας των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Άτυπη Συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία την ερχόμενη Κυριακή 21 Ιανουαρίου. Στη Συνάντηση θα πάρουν μέρος 8 Μεσογειακές χώρες, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία.

Στόχος της συνάντησης είναι η διαπίστωση κοινών προβλημάτων, η καταγραφή των προβληματισμών και απόψεων αναφορικά με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις της ΕΕ στα μεσογειακά προϊόντα και η διαμόρφωση κοινών θέσεων για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Στην Ημερήσια Διάταξη της Συνάντησης περιλαμβάνονται τρία ειδικά θέματα: η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) στους τομείς των φρούτων και λαχανικών και του οινικού τομέα, που αποτελούν σημαντικό συστατικό της αγροτικής οικονομίας των κρατών μελών της Μεσογείου, καθώς και οι ευρωμεσογειακές σχέσεις και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Επιπρόσθετα, θα συζητηθεί εκτάκτως και το θέμα των επιπτώσεων της ανομβρίας στους διάφορους κλάδους της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, με στόχο να προωθηθεί κοινή θέση των Μεσογειακών χωρών για περαιτέρω συζήτηση του θέματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ