Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές - 11/01/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανακοινώνει ότι για το Μέτρο 1.4 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές", δέχεται αιτήσεις από Φορείς του ιδιωτικού τομέα, για δήλωση ενδιαφέροντος με σκοπό τη διαπίστευσή τους ώστε να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές.

Τονίζεται ότι οι Φορείς που θα διαπιστευτούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κριτήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό.

Για έντυπα δήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία στα τηλέφωνα 22408512 ή 22408540 ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία το αργότερο μέχρι τις 14 Μαρτίου 2008.

Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στον Κατάλογο Φορέων Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους αγρότες και τους δασοκαλλιεργητές.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Entipo1EndiaferSimvouleftIpires.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 224,74Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ