Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΟΑ10: Εκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών, λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη Ρωσική Κυβέρνηση, απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία - 23/04/2015 01:27:09 μμ


Μέτρο 3: Αποσύρσεις 1750 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από τις 23 Απριλίου 2015 οι δικαιούχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες για κάθε δράση έχουν εξαντληθεί, ή την 30ή Ιουνίου 2015, ανάλογα ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Δικαιούχοι στο Μέτρο
· Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
· Παραγωγοί οι οποίοι είναι μέλη σε Οργανώσεις Παραγωγών που δεν εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να πραγματοποιούν τις αποσύρσεις μέσω των Οργανώσεων τους.
· Παραγωγοί οι οποίοι δεν είναι μέλη σε Οργάνωση Παραγωγών, οι οποίοι για να συμμετέχουν στο Μέτρο θα πρέπει να συνάψουν σχετική σύμβαση με Οργάνωση Παραγωγών και να πραγματοποιούν τις αποσύρσεις μέσω αυτής.

Επιλέξιμες δράσεις
Δράση 1 - Δωρεάν Διανομή 1.000 τόνοι.
Δράση 2 - Άλλοι Προορισμοί 750 τόνοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Οι κοινοποιήσεις για αποσύρσεις θα γίνονται το γρηγορότερο 7 (επτά) ημερολογιακές μέρες και τουλάχιστον 1 (μια) εργάσιμη μέρα πριν την απόσυρση με τηλεομοιότυπο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.


Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο
Αρ. Τηλεφώνου
Αρ. τηλεομοιότυπου (φαξ)
Αμμοχώστου
23812130
23731071
Λάρνακας
24202840
24202867
Λευκωσία
22819704
22305465
Λεμεσού
25803900
25306638
Πάφος
26804596
26306320
Περιφ. Γ. Γραφείο Π. Χρυσοχούς
26321531
26321723
Πιτσιλιά
25874031
25522219
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 3 .doc (Μέγεθος Αρχείου: 309,04Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ