Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση Επιθεωρητών Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 17/07/2020 01:18:40 μμ


Η εκπαίδευση για την απόκτηση του πιστοποιητικού επιτυχίας Επιθεωρητή Σ.Ε.Ε.Φ.Π πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως 26 Ιουνίου 2020, με τη συμμετοχή 11 ατόμων. Ο χώρος της εκπαίδευσης ήταν το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Ψεκαστήρων του Τμήματος Γεωργίας, που βρίσκεται στην Γεωργική Έπαυλη Αχέλειας στην Επαρχία Πάφου.

Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά εκπαιδεύσεων για Επιθεωρητές Σ.Ε.Ε.Φ.Π που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο