Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου προήδρευσε σύσκεψης για την Τρομώδη Νόσο των αιγοπροβάτων
- 12/10/2007 - 12/10/2007


Το θέμα της Τρομώδους Νόσου των αιγοπροβάτων, όπως εξελίχθηκε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συζητήθηκε σήμερα το απόγευμα σε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών , του Τμήματος Γεωργίας, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτη Φωτίου. Στη σύσκεψη παρέστη και ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος.

Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφεσιβάλει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για θανάτωση των προσβεβλημένων από την Τρομώδη Νόσο των αιγοπροβάτων. Επίσης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την οικονομία της Κύπρου, οι δυνατότητες απόρριψης των αιγοπροβάτων που θα θανατωθούν, καθώς και τα άμεσα μέτρα που λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με τις άλλες επηρεαζόμενες χώρες, που είναι η Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία και Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι πρώτιστη προτεραιότητα στον παρόν στάδιο είναι να πεισθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφεσιβάλει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στις επηρεαζόμενες χώρες να πάρουν πρόσθετα μέτρα. Ανέφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα νομικά περιθώρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επηρεαζόμενων χωρών.

Εμείς, είπε ο κ. Φωτίου, δηλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και οικονομία της Κύπρου είναι μεγάλες και στην περίπτωση που θα εφαρμοστεί η απόφαση για θανάτωση των προσβεβλημένων ζώων η στήριξη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική. "Θα παλέψουμε σε όλα τα επίπεδα ώστε ν’αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία που πρακτικά είναι αδύνατη", πρόσθεσε ο κ. Φωτίου.

Ο κ. Φωτίου κατέληξε τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και ότι παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα όπως και προηγούμενα. "Πρόκειται για απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μετά από έφεση της Γαλλίας και αφορά και άλλες χώρες, όπως την Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία και Ελλάδα", τόνισε ο κ. Φωτίου.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς