Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1: Φάση Α’ «Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων(ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία» - 01/03/2018 02:51:25 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, διευκρινίζουν ότι:

Έγινε τροποποίηση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών και του εντύπου Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και του Συμφώνου Συνεργασίας του Καθεστώτος 16.1 (Φάση Α’).

Σημειώνεται ότι, οι Αιτητές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα έντυπα συμμετοχής του Καθεστώτος 16.1, θα πρέπει να προβούν σε αντικατάστασή τους με τα αναθεωρημένα έντυπα.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα αναθεωρημένα Εγχειρίδια Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος, τo Έντυπο Αίτησης και το Έντυπο Συμφώνου Συνεργασίας, από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(www.paa.gov.cy), του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da) και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών(www.capo.gov.cy). Οποιαδήποτε έντυπα υπήρχαν πριν την παρούσα ανακοίνωση αυτά δεν ισχύουν.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΗΛΩΣΗ De Minimis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 521,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Καθεστώτος 16 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 110,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Καθεστώς 16 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1035,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 554,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 16 1 new.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 301,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Έντυπο Αίτησης - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16 1 Ηλεκτρονική Αίτηση (Φάση Α) (003).docx (Μέγεθος Αρχείου: 286,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Αίτησης - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16 1 Ηλεκτρονική Αίτηση (Φάση Α) νεο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1204,04Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων