Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.1: Φάση Α’ «Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων(ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία» - 01/03/2018 02:51:25 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, διευκρινίζουν ότι:

Έγινε τροποποίηση του Εγχειριδίου Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών και του εντύπου Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και του Συμφώνου Συνεργασίας του Καθεστώτος 16.1 (Φάση Α’).

Σημειώνεται ότι, οι Αιτητές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα έντυπα συμμετοχής του Καθεστώτος 16.1, θα πρέπει να προβούν σε αντικατάστασή τους με τα αναθεωρημένα έντυπα.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα αναθεωρημένα Εγχειρίδια Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών του Καθεστώτος, τo Έντυπο Αίτησης και το Έντυπο Συμφώνου Συνεργασίας, από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(www.paa.gov.cy), του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da) και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών(www.capo.gov.cy). Οποιαδήποτε έντυπα υπήρχαν πριν την παρούσα ανακοίνωση αυτά δεν ισχύουν.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΗΛΩΣΗ De Minimis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 521,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Καθεστώτος 16 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 110,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Καθεστώς 16 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1035,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 554,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 16 1 new.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 301,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Έντυπο Αίτησης - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16 1 Ηλεκτρονική Αίτηση (Φάση Α) (003).docx (Μέγεθος Αρχείου: 286,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Αίτησης - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16 1 Ηλεκτρονική Αίτηση (Φάση Α) νεο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1204,04Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής