Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ - 16/02/2017 02:50:02 μμ


Με στόχο την παραγωγή καλής ποιότητας πατατοσπόρου, κατά την παραγωγή του ντόπιου πιστοποιημένου πατατοσπόρου εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρακτικές:

A) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ:

1) Στο τεμάχιο που θα επιλεγεί για φύτευση για παραγωγή ντόπιου πιστοποιημένου πατατόσπορου εφαρμόζεται σχέδιο διετούς αμειψισποράς από σολανώδη (π.χ.πατάτες, τομάτες, μελιτζάνες, καπνά).

2) Στην περίπτωση που, το τεμάχιο που θα φυτευθεί και η φυτεία για παραγωγή ντόπιου πατατοσπόρου, γειτνιάζει με άλλα τεμάχια ή/και φυτείες βρώσιμων πατατών τηρείται τέτοια απόσταση ώστε να μην υπάρξει ανάμιξη πατατοσπόρου με γειτονικές πατάτες κατά τις διάφορες εργασίες που θα διενεργηθούν (π.χ. συγκομιδή).

3) Μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών που φυτεύονται στο ίδιο ή σε γειτονικό τεμάχιο και προορίζονται για παραγωγή ντόπιου πιστοποιημένου πατατόσπορου, διατηρείται τέτοια απόσταση για να μην υπάρξει ανάμιξη ποικιλιών κατά τις διάφορες εργασίες που θα διενεργηθούν (π.χ. συγκομιδή).

B) ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ:

1) Ο πατατόσπορος που θα φυτευθεί είναι κατηγορίας βασικού (ετικέτα άσπρου χρώματος).
2) Ο πατατόσπορος δεν τεμαχίζεται.
3) Οι ετικέτες που φέρει ο πατατόσπορος φυλάσσονται για ένα χρόνο και είναι πάντοτε στη διάθεση των επιθεωρητών για έλεγχο.

Γ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Διενεργούνται τουλάχιστον δύο καλλιεργητικοί έλεγχοι των φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατοσπόρου.
Η φυτεία είναι πρακτικά απαλλαγμένη από ζιζάνια και φυτά εθελοντές.

Δ) ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ
Δεν εκριζώνεται πατατόσπορος χωρίς την άδεια του Επιθεωρητή.

Ε) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ
Ανοχή όσον αφορά την παρουσία λίτας: προσβεβλημένοι κόνδυλοι μέχρι 5% του βάρους.


ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat κατευθυντήριες γραμμές πατατόσπορο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 260,97Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ