Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Άνθιμου Πανάρετου 1, Τ.Κ. 4860 Αγρός
Κεντρικό Τηλέφωνο: (00357) 25 87 40 31/77
Αρ. Φαξ: (00357) 25 52 22 19
Ηλ. Διεύθυνση: dagripitsilia@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πιτσιλιάς
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Χρυστάλλα Ανδρέου
25874077
Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός Πιτσιλιάς
candreou@da.moa.gov.cy
Στέλιος Πετρίδης
25874072
Λειτουργός Γεωργίας
spetrides@da.moa.gov.cy
Αριστόδημος Ιωάννου
25874076
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ)
aioannou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Αυξεντίου
25874033
Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ)
aafxentiou@da.moa.gov.cy
Χαράλαμπος Αυγουστή
25874073
Πρώτος Γεωργικός Επιθεωρητής
dagripitsilia@da.moa.gov.cy
Παναγιώτα Χατζήμιχαηλ
25874070
Ανώτερος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής
phadjimichael@da.moa.gov.cy
Ιωάννης Ιγνατίου
25874058
Επιθεωρητής Γεωργίας
iignatiou@da.moa.gov.cy
Ελένη Μιχαήλ
25874031
Επιθεωρήτρια Γεωργίας
emichael@da.moa.gov.cy
No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο