Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενημερωτική Συγκέντρωση Δενδροκαλλιεργητών στο ΚΕ.Γ.Ε Λεμεσού στις 28 Φεβρουαρίου 2014 - 18/02/2014 12:09:31 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας προσκαλεί σε συγκέντρωση όλους τους Δενδροκαλλιεργητές/Εσπεριδοκαλλιεργητές στο ΚΕ.Γ.Ε Λεμεσού, την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014, με στόχο την ενημέρωσή τους όσον αφορά τη Νομοθεσία και την Ορθή Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων Μελισσοτοξικότητας.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόγραμμα Διάλεξης Δενδροκαλλιεργητών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 66,62Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ