Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων στην η-Υπηρεσία του Τμήματος Γεωργίας «Αίτηση Χορήγησης / Ανανέωσης Πιστοποιητικών Κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ)» - 22/10/2020 01:36:12 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από την 01 Νοεμβρίου 2020 για Χορήγηση / Ανανέωση Πιστοποιητικών Κατάρτισης Επαγγελματιών Χρηστών και Συμβούλων (ΦΠ) μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ΑΡΙΑΔΝΗ.


Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των ΦΠ, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες και Σύμβουλοι ΦΠ θα πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου Πιστοποιητικού Κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη ΦΠ θα πρέπει να προβούν άμεσα σε υποβολή αίτησης για ανανέωση του πιστοποιητικού τους νοουμένου ότι τα υφιστάμενα πιστοποιητικά λήγουν τέλος Νοεμβρίου του 2020.

Αντίστοιχα οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι ΦΠ θα πρέπει με βάση την ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών τους να προβούν σε έγκαιρη υποβολή της αίτησης για την σχετική ανανέωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση και οδηγίες για ορθή υποβολή της αίτησης από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στην οποία είναι αναρτημένος ο Οδηγός Συμπλήρωσης των Αιτήσεων.

Επιπλέον, για πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή και Ταυτοποίηση στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη) μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική ιστοσελίδα https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/LearnMore.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο Τμήμα Γεωργίας στα τηλέφωνα:
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: 22819735, 22819893, 22819714
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: 24202860, 24202850
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812142, 23812137, 23812136, 23812139
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803908, 25803935, 25803907
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς: 25874073, 25874031
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: 26804597, 26804564, 26804595, 26804565,
26804587, 26804569, 26804567, 26804571, 26321531, 26322996
Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών: 22408633, 22408643, 22408642, 22408646

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας