Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη απόκτηση πιστοποιητικού κατάρτισης Συμβούλων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 03/11/2015 01:49:48 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την ορθολογική χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων με σκοπό τη απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Συμβούλου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.


Για τα έντυπα αιτήσεων καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Ελέγχου Αγροχημικών του Τμήματος Γεωργίας, στα τηλέφωνα 22408643 / 22408642 / 22408646.


Τα έντυπα αιτήσεων και το σχετικό Εθνικό Σχέδίο Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την ορθολογική χρήση των Φυτοπροστατευτικών είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας
(http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/D4643A08AB42CBB5C2257DAF003490AF?OpenDocument , www.moa.gov.cy/da).


Οι αιτήσεις (έντυπο Ε23) θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13/11/2015 στον Κλάδο Αγροχημικών, σε ηλεκτρονική μορφή (mchristoforou@da.moa.gov.cy) ή έντυπη μορφή ή στο τηλεομοιότυπο 22408645.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ