Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συναντήθηκε με το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Περιφερειακών Οινοποιείων Βάκχος - 10/06/2005


O Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου είχε σήμερα συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Περιφερειακών Οινοποιείων Βάκχος, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Νίκο Νικολαϊδη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης της αμπελουργίας, την παραγωγή Οίνων Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης, τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού αμπελώνα και την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιών.

Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από οινοποιούς στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Συναφώς ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και θα ενημερωθούν άμεσα οι αιτητές και ότι αναμένεται να γίνει δεύτερη προκήρυξη των Μέτρων του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη σύσκεψη έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που πρέπει να προωθηθούν για εκσυγχρονισμό του κυπριακού αμπελώνα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα γενικότερα. Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να ετοιμαστούν πιλοτικά σχέδια για μελέτη εδαφοκλιματικών συνθηκών των αμπελουργικών περιοχών που να τύχουν οικονομικής στήριξης από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα μέσα από Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες επιβάλλεται να συσταθούν άμεσα.

Ο κ. Υπουργός έδωσε παράλληλα οδηγίες για μελέτη πρόσθετων κινήτρων στα πλαίσια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ώστε ν’αξιοποιηθούν κατάλληλα οι εκτάσεις των αμπελώνων που εκριζώνονται στα πλαίσια του ειδικού Μέτρου που εφαρμόζει το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων.

Τέλος, ο κ. Υπουργός εξήρε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Περιφερειακά Οινοποιεία στη βελτίωση των κυπριακών οίνων και στην εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του κυπριακού αμπελώνα σε στενή συνεργασία με τους αμπελουργούς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ειδικότερα σε θέματα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας της Κύπρου.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ