Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολείαΣτις 16 Ιουνίου 2017 το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας διοργάνωσαν ημερίδα για το Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία".

Παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/0B7751F5ED4C95FDC225814500331194?OpenDocument


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EVALUATION OF SCHOOL FRUIT SCHEME CYPRUS (3).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής