Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολείαΣτις 16 Ιουνίου 2017 το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας διοργάνωσαν ημερίδα για το Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία".

Παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/0B7751F5ED4C95FDC225814500331194?OpenDocument


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EVALUATION OF SCHOOL FRUIT SCHEME CYPRUS (3).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς