Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολείαΣτις 16 Ιουνίου 2017 το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας διοργάνωσαν ημερίδα για το Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία".

Παρακαλώ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/0B7751F5ED4C95FDC225814500331194?OpenDocument


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat EVALUATION OF SCHOOL FRUIT SCHEME CYPRUS (3).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ