Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2011


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια τροποποίησης του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011, προσκαλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για κατάθεση απόψεων/σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mchristoforou@da.moa.gov.cy, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 επί του:

Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τροποποιητικού Νόμου του 2018


Για την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης ενδεχόμενα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την οποία θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση.

Ενημερωτικό υλικό αλλά και το σχετικό κείμενο του τροποποιητικού Νόμου είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/da

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΦΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat επιστολή.pdf


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ