Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2011


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια τροποποίησης του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011, προσκαλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για κατάθεση απόψεων/σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mchristoforou@da.moa.gov.cy, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 επί του:

Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τροποποιητικού Νόμου του 2018


Για την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης ενδεχόμενα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την οποία θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση.

Ενημερωτικό υλικό αλλά και το σχετικό κείμενο του τροποποιητικού Νόμου είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.moa.gov.cy/da

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΦΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat επιστολή.pdf


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής