Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων


Ο περι Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017

1. Έγγραφο 1 : O περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2017
2. Έγγραφο 2 : Αναγνώριση, Εγγραφή και Υποχρεώσεις των Πρώτων Αγοραστών Νωπού Αγελαδινού Γάλακτος
3. Έγγραφο 3 : Έγκριση, Εγγραφή και Υποχρεώσεις των Συλλεκτών Μεταφορέων Νωπού Αγελαδινού Γάλακτος
4. Έγγραφο 4: Υποχρεώσεις των Παραγωγών Νωπού Αγελαδινού Γάλακτος


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1.pdf (File Size: 238,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2.pdf (File Size: 623,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3.pdf (File Size: 498,49Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
4.pdf (File Size: 166,86Kb)

No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο