Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών


Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Έκθεμα Σεπτεμβρίου 2021 από το Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου
Αλκοολόμετρο ή γραδόμετρο (σε παλαιότερη ορολογία)
Το Αλκοολόμετρο (ή γραδόμετρο) είναι όργανο μέτρησης του αλκοολικού βαθμού σε υδρο-αλκοολικά υγρά. Το εικονιζόμενο παραδοσιακό κυλινδρικό δοχείο, από το Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, αποτελείται από λαιμό κολοκυθιού στον οποίο τοποθετούσαν τη Ζιβανία. Στο εσωτερικό του έβαζαν το αλκοολόμετρο ώστε να μετρήσουν τον αποκτημένο αλκοολικό βαθμό της παραδοσιακής Ζιβανίας.


Ο λαιμός κολοκυθιού είναι κούφιος εσωτερικά, κυλινδρικός, με ανοικτό το πάνω μέρος, για την τοποθέτηση Ζιβανίας. Στο κλειστό κάτω άκρο του φαίνεται το σημείο αποκοπής του κολοκυθιού από το φυτό. Στο πάνω άκρο του υπάρχει οπή μέσα στην οποία τοποθετείται σχοινί που χρησιμοποιείται για να κρεμάνε το αντικείμενο. Ο λαιμός κλείνει από πάνω με καπάκι από καλάμι. Από το μέσο και μετά το καπάκι είναι επεξεργασμένο ούτως ώστε να εφαρμόζει στον λαιμό του κολοκυθιού και να κλείνει.


Στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου τοποθετείται το αλκοολόμετρο. Είναι ένας κυλινδρικός γυάλινος σωλήνας. Η διάμετρος του σωλήνα είναι διαφορετική στα δύο τμήματα που τον αποτελούν, ενώ φαίνονται δύο κλίμακες στο εσωτερικό του. Στο πάνω μέρος ο σωλήνας είναι πιο λεπτός. Στο εσωτερικό φαίνονται γραμμένα τα στοιχεία: Alcoométre Gay – Lussac & Cartier Tp 15°C, κάτω από την κλίμακα με τους αριθμούς GL, C. Η κλίμακα αυτή μετρά τον αποκτημένο αλκοολικό βαθμό ή αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο ή βαθμό Gay-Lussac. Το συγκεκριμένο αλκοολόμετρο γαλλικής κατασκευής είναι σταθμισμένο σε θερμοκρασία 15°C. Πιο κάτω, η διατομή του σωλήνα πλαταίνει. Στο κάτω άκρο του βρίσκεται λοβόσχημος θάλαμος που εμπεριέχει αργυρό μίγμα (ίσως υδράργυρο) και μικρά σφαιρίδια (ίσως από μέταλλο ή κάποιο άλλο υλικό όπως μόλυβδο), ενώ πάνω από το σημείο αυτό φαίνεται κόκκινο μίγμα (πιθανόν κερί για να συγκρατεί τα μικρά σφαιρίδια).


Στο εσωτερικό του σωλήνα με τη μεγαλύτερη διάμετρο (που εμπεριέχει τα μεταλλικά σφαιρίδια) εφαρμόζει λεπτός σωλήνας που κάμπτεται σε κάποιο σημείο και σε επαφή με αυτό κλίμακα με αριθμούς. Στην κλίμακα αυτή είναι γραμμένα τα στοιχεία: Centigrade και μέσα σε πλαίσιο γραμμών τα Pour chaque degre au – dessus de 0 on diminue 1 pourcent et pour chague degree au dessou de 0 on augmente 1 pourcent a l’ echelle de Gay – Lussac. Η δεύτερη αυτή κλίμακα προσαρμόζει τον αλκοολικό βαθμό της Ζιβανίας αναλόγως της πραγματικής θερμοκρασίας του δείγματος που βρίσκεται μέσα στον κύλινδρο.https://apsida.cut.ac.cy/collections/show/17
- Αρχείο Εκθεμάτων του Μήνα από το Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ