Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αποφυγή ψεκασμών μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας
των δέντρων μέχρι και την καρπόδεση - 04/03/2013 01:38:46 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας ενόψει της ανθοφορίας των οπορωφόρων δέντρων καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, επιθυμεί να πληροφορήσει ότι πρέπει να αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας των δέντρων μέχρι και την καρπόδεση.

Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής αποτελεί πλέον υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Επιβάλλεται η προσεχτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από την εφαρμογή του. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο τους. Επίσης στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, Λε, Λα, Π, Α - Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου - Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου:


π.χ. Λ - 155 - 10

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο από την περιοχή, να ενημερώνεται άμεσα το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας: 22408535, 22408534
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας : 22819704
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού : 25803900
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας : 24802200
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου : 23812130
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου : 26804600
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς : 25874031
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς