Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αποσύρσεις φυτοφαρμάκων
- 25/02/2009 - 25/02/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των διαδικασιών αξιολόγησης φυτοφαρμάκων σε Κοινοτικό επίπεδο (που στοχεύουν στην παραμονή στην αγορά της Ε.Ε. μόνο των φυτοφαρμάκων που αποδεικνύεται ότι έχουν ασφαλή χρήση σε σχέση με τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον), έχει αποσυρθεί το τελευταίο διάστημα μεγάλος αριθμός φυτοφαρμάκων, προτρέπει τους γεωργούς αλλά και όλους τους χρήστες φυτοφαρμάκων να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τα φυτοφάρμακα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες Αποφάσεις της Ε.Ε., από τις 19 Μαρτίου 2009 απαγορεύεται η χρήση των εξής σκευασμάτων φυτοφαρμάκων:

● methomyl (Lannate, Agrinate, Agromethomyl, Lanex, Metharin, Methomate, Methomex, Methomyl, Methonate, Sutilo, Metosyp, Tritox ML) και
● trifluralin (Trifluran, Triflurex)


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα, καθώς και γι’ αυτά που πρόκειται να αποσυρθούν από την αγορά, από τις εξής πηγές πληροφόρησης:

● Τα καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων. Οι πωλητές γεωργικών φαρμάκων έχουν υποχρέωση να τηρούν ενήμερους τους γεωργούς για τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα, αναρτώντας τις σχετικές πληροφορίες σε «Πίνακα Ανακοινώσεων» που βρίσκεται σε περίοπτη θέση εντός του καταστήματός τους.
● Τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: τηλ. 22819704
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: τηλ. 25803900
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: τηλ. 24802200
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: τηλ. 23812130
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: τηλ. 26804596
Κεντρικά Γραφεία: τηλ. 22408643, 22408642
● Την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ