Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές» - 10/09/2019 09:39:10 πμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές».

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για την δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχείων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στις €500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για τους όρους συμμετοχής στο Μέτρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Ενημερωτικά Έντυπα των Καθεστώτων καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από τις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy, www.capo.gov.cy και www.moa.gov.cy/da
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16 4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 155,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΤΗΤΩΝ 16 4 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1571,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 16 4.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 576,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σύμφωνο Συνεργασίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 297,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Τεχνικό Δελτίο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 528,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Έντυπο Αίτησης - Ηλεκτρονική συμπλήρωση.docx (Μέγεθος Αρχείου: 197,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Σύμφωνο Συνεργασίας.docx (Μέγεθος Αρχείου: 49,65Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Τεχνικό Δελτίο.docx (Μέγεθος Αρχείου: 68,75Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων