Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Φωτίου προήδρευσε σύσκεψης για την εξυπηρέτηση του αγρότη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη - 13/11/2007


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου προήδρευσε σήμερα σύσκεψης των αρμόδιων υπηρεσιών κατά την οποία εξετάστηκαν τρόποι εξυπηρέτησης των αγροτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι κάλεσε τη σύσκεψη ώστε να βρεθούν τρόποι καλύτερης εξυπηρέτησης των αγροτών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το θέμα, είπε ο κ. Υπουργός, έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ενημέρωσης και της αξιοποίηση των κινήτρων από τους αγρότες και τους ψαράδες που προσφέρονται μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και το Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι υπό το συντονισμό της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θα ετοιμαστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, στη βάση των εισηγήσεων που θα υποβάλουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του ΚΟΑΠ, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο νέας σύσκεψης για έγκριση και προώθηση της εφαρμογής του.

Συναφώς, ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να εξυπηρετεί άμεσα τους αγρότες σε θέματα έκδοσης αδειών, συγκέντρωσης και προώθησης αιτήσεων για ανόρυξη γεωτρήσεων κτλ, καθώς και παροχής πληροφοριών σε ποικίλα θέματα.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ