Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναφορικά με δημοσίευμα για το Χαλλούμι - 17/08/2005


Αναφορικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας ΣΗΜΕΡΙΝΗ με τίτλο “Του Χαλλουμιού και της ανευθυνότητας”, της 10ης Αυγούστου 2005, το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την κατοχύρωση της ονομασίας “Χαλλούμι” ως Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης σε εθνικό επίπεδο, εγκρίνοντας την αίτηση του Συνδέσμου Τυροκόμων.

Τονίζεται επίσης ότι ο ολοκληρωμένος φάκελος, αφού εξετάστηκε από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, που προεδρεύεται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, στάληκε στις 28 Ιουνίου 2005 στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το οποίο θα δημοσιεύσει την προδιαγραφή, το ταχύτερο δυνατό, όπως προνοεί ο σχετικός Νόμος.

Μετά τη δημοσίευση της προδιαγραφής θα ακολουθήσει τρίμηνη περίοδος ενστάσεων προτού ο φάκελος αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα περαιτέρω.

Συνεπώς τίθεται το ερώτημα γιατί να επιρρίπτονται ευθύνες στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τη στιγμή που όλα έχουν γίνει με βάση την καθοριζόμενη διαδικασία. Για την αποφυγή πρόκλησης σύγχυσης στο κοινό θα ήταν καλύτερο όσοι ασχολούνται με το ευαίσθητο αυτό θέμα ν΄ αποφεύγουν τη χρήση απαράδεκτων και αδικαιολόγητων χαρακτηρισμών και υπονοούμενων.


16 Αυγούστου, 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς