Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμου και Κανονισμών) που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών - 03/07/2018

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία και διαχείριση των κτηνοτροφικών περιοχών, προσκαλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για κατάθεση απόψεων/σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: aavraam@da.moa.gov.cy μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018 (αντι για 6 Ιουλίου 2018 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί) επί του περί της Δημιουργίας Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμου του 2018 και των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας( Μίσθωση μέσα σε κτηνοτροφικές περιοχές) Κανονισμών του 2018.

Για την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλους του εμπλεκόμενους φορείς την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στις 9 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων στον 1
ο όροφο στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. 

Για ενημέρωση σας μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/FD744B334CEAFA5EC22582B8004148E7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων