Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Β' Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1 "Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" - 14/11/2019 03:25:09 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1:«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 70% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στις €300.000 (€400.000 για νέους γεωργούς).


Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα €10.000.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:


Κατηγορία Α
 – Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2.000.000)

Κατηγορία Β
 – Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8.000.000)

Β1. Αιγοπροβατοτροφία (€5.000.000)


Β2. Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3.000.000)

Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης
Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
Μετακίνηση οχληρών υποστατικών

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 
15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του Καθεστώτος από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy και www.moa.gov.cy/da


Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε εδώ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση για β προκήρυξη Καθεστώτος 4_1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 574,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διαπιστευμένοι Φορείς 2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 385,33Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων