Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 11/09/2008


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε νέα καταγραφή των κυψελών για το έτος 2008, σύμφωνα με τον περί Μελισσοκομίας Νόμο του 1990,(Ν.51/90), με σκοπό την αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων.

Σ’ όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλούν επιστολές, στις οποίες θα επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320).

Καλούνται οι κάτοχοι κυψελών (ευρωπαϊκών ή εγχώριων τζιβερτιών) ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους για συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2008.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ