Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ημερίδα με θέμα : "Εγγραφή και κυκλοφορία βιοκτόνων στην Κυπριακή αγορά, προοπτικές, εξελίξεις και αλλαγές στο Νομοθετικό πλαίσιο"
- 23/02/2010 - 23/02/2010


Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, μέσω του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προσκαλεί όλους τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων σε ενημερωτική Ημερίδα, την Τρίτη 23, Φεβρουαρίου 2010, στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, από τις 09:30 μέχρι τις 13:30.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν:

· Εισαγωγή στα βιοκτόνα.
· Τροποποιήσεις του περί Βιοκτόνων Νόμου του 2004.
· H σχετική Κοινοτική Νομοθεσία.
· H διαδικασία εγγραφής βιοκτόνων και έλεγχος αγοράς.
· Υποχρεώσεις για τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων.
· Διαδικασίες παράλληλου εμπορίου.
· Η πρόταση κανονισμού για τα βιοκτόνα.
· Συζήτηση.

Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε:
Tηλέφωνο: 22408644
Email: madamides@da.moa.gov.cy
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ