Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου μελέτησε προβλήματα
της Κοινότητας Κολοσσίου
- 20/04/2005 - 20/04/2005


Με αντιπροσωπεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κολοσσίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Λούκα Δημητρίου, είχε σήμερα συνάντηση ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν την Κοινότητα, όπως είναι η λειτουργία της κτηνοτροφικής περιοχής, καθώς και η ύδρευση της Κοινότητας.

Ειδικότερα, ανταλλάγηκαν επόψεις για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία και διαχείριση των κτηνοτροφικών υποστατικών της κτηνοτροφικής περιοχής Κολοσσίου και δόθηκαν οδηγίες για προώθηση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την απάμβλυνσή τους.

Όσον αφορά τα θέματα ύδρευσης της Κοινότητας Κολοσσίου, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι με την έναρξη εφαρμογής του αποχετευτικού συστήματος θ’ αρχίσει και η αντικατάσταση του συστήματος υδατοπρομήθειας στα τμήματα που υπάρχει πρόβλημα.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ18 Απριλίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς