Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Καταρτισμός καταλόγου για Εκπαιδευτές του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - 07/03/2007


Το Τμήμα Γεωργίας στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου 1.4 – «Επαγγελματική Κατάρτιση Αγροτών» του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από Γεωπόνους και άλλους Επιστήμονες του ιδιωτικού τομέα, για καταρτισμό κατάλογου εκπαιδευτών για την επαγγελματική κατάρτιση αγροτών για τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες.

Οι παρούσες ανάγκες του Τμήματος Γεωργίας σε εκπαιδευτές και ώρες διδασκαλίας είναι:

Α/Α
Θέμα διδασκαλίας
Ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας
1
Ζωοτεχνία με ειδίκευση στη διατροφή μηρυκαστικών
15
2
Ζιζανιολογία (διάφορες καλλιέργειες)
15
3
Γεωργική μηχανολογία
6
4
Ελαιοκομία- τρόποι έκθλιψης των ελιών και εξαγωγής ελαιολάδου – Τρόποι και μηχανήματα συγκομιδής ελιών
5
5
Η καλλιέργεια του σπαραγγιού
3
6
Αγρονομία- σανοποίηση
6

Υπάρχει ενδεχόμενο ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες των εκπαιδεύσεων να αυξηθεί το ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας.
Επιπλέον, το Τμήμα Γεωργίας ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τα ακόλουθα θέματα, για κάλυψη αναγκών που πιθανό να προκύψουν στο άμεσο μέλλον :

1. Αγρονομία
2. Γεωργικές βιοτεχνίες
3. Διατροφή, στέγαση κτλ. αγροτικών ζώων
4. Προστασία φυτών με ειδίκευση την Εντομολογία, Ιολογία, Φυτοπαθολογία και Νηματολογία
5. Ζωοτεχνία με ειδίκευση την Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία και Χοιροτροφία
6. Θέματα Περιβάλλοντος
7. Υδροπονία
8. Θέματα Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων
9. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
10. Οικονομική Διαχείριση Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Αμοιβή εκπαιδευτών: Η αμοιβή θα είναι £ 30 για την πρώτη διάλεξη και £20 για την κάθε επιπλέον διάλεξη διάρκειας μέχρι 60 λεπτά κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας και στο ίδιο μέρος.

Οδοιπορικά: £15/ ώρα ταξιδιού κατ΄ αποκοπή για απόσταση πέραν των 20 χιλιομέτρων από τον τόπο διαμονής .

Διανυκτέρευση και διατροφή: £27 κατ΄ αποκοπή για έξοδα διανυκτέρευσης και £8.5 για έξοδα γεύματος ή δείπνου με την προσκόμιση αποδείξεων.

Αξιολόγηση Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Ειδική Επιτροπή του Τμήματος Γεωργίας.

Απαιτούμενα προσόντα:
α. Δίπλωμα Γεωπονίας ή άλλης σχετικής επιστήμης με το θέμα εκπαίδευσης.
β. Εγγραφή στο συμβούλιο Γεωπόνων ( για τους Γεωπόνους)

Μεταπτυχιακές σπουδές στις ζητούμενες ειδικότητες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει σε ειδικό έντυπο που οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να προμηθευτούν από τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών και Δημοσιότητας, από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : www.moa.gov.cy/da.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13.00 της 30ης Μαρτίου2007 στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και με αποστολή ταχυδρομικώς.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών και Δημοσιότητας στα τηλ. 22408540 ή στο 22408558.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο εκπαιδευτών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EtisiEkpedevton.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 123,25Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ