Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου προήδρευσε σύσκεψης για τη διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού των Σταθμών Ανθούπολης και Βαθιάς Γωνιάς - 12/10/2007


Το θέμα της διαχείρισης του ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται από τους Βιολογικούς Σταθμούς Ανθούπολης και Βαθιάς Γωνιάς εξέτασε σε σημερινή της σύσκεψη Επιτροπή υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτη Φωτίου. Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωργίας.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν οι σχεδιασμοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και η υποδομή που απαιτείται για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται από τους Βιολογικούς Σταθμούς Ανθούπολης και Βαθιάς Γωνιάς.

Ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Γεωργίας επικεντρώνει τους σχεδιασμούς του στην ένταξη του ανακυκλωμένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο επειδή από περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής άποψης θεωρείται μια ορθολογική μέθοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Ο κ. Υπουργός επεξήγησε ότι μέχρι το 2025 η συνολική ετήσια παραγόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου νερού θ’ ανέρχεται στα 17,5 εκατ. κυβ. μέτρα η οποία θα προωθηθεί, μετά από κατάλληλη επεξεργασία στο Σταθμό Αφαλάτωσης Αραδίππου, μέχρι τα Κοκκινοχώρια, αφού πρώτα παραχωρηθεί μέρος του στους Δήμους της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας, καθώς και σε άλλες κοινότητες που βρίσκονται πλησίον του αγωγού μεταφοράς.

Τέλος, ο κ. Φωτίου ανέφερε ότι για την προώθηση του θέματος θα υποβληθεί σύντομα Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ