Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κοινωνική Προσφορά


Συμμετοχή του Τμήματος Γεωργίας στο φεστιβάλ Αγίας Νάπας στις 26-27-28 Σεπτεμβρίου. - 15/09/2014 01:15:56 μμ


Στα πλαίσια της αγροτικής πολιτιστικής προσφοράς, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου συμμετέχει για 30η φορά στο Φεστιβάλ Αγίας Νάπας με την ετοιμασία, επάνδρωση περιπτέρου με σκοπό την προβολή των Κυπριακών γεωργικών πρόϊόντων (από το αρχικό στάδιο το σπόρο, το φυτό τον καρπό, μέχρι και την μεταποίηση-εφόσον εμπλέκεται σ΄αυτήν το Τμήμα π.χ. κρασί, αποξηραμένα αρωματικά φυτά κ.α.), καθώς και με την βοήθεια και επάνδρωση αγροτόσπιτου που σκοπό έχει να προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά μας.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ