Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - Τροποποίηση Νομοθεσίας που αφορά τον Ποιοτικό Έλεγχο στα Γεωργικά Προϊόντα - 16/04/2015 02:32:21 μμ


Στα πλαίσια της αναθεώρησης και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εθνικών νομοθεσιών για Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία νέας εθνικής νομοθεσίας για τον Ποιοτικό Έλεγχο των γεωργικών προϊόντων. Η υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο γεωργικών προϊόντων εφαρμόζεται εδώ και 40 χρόνια. Αν και η νομοθεσία έτυχε ορισμένων τροποποιήσεων, το φάσμα των γεωργικών προϊόντων που καλύπτει δεν έχει τροποποιηθεί, μέχρι σήμερα.

Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία του νέου νομοσχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται πλέον μόνο οι έλεγχοι των προϊόντων που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 συμπεριλαμβανομένου των πατατών.

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε όπως μελετήσετε τα κείμενα και προωθήσετε τις απόψεις/σχόλια σας μέχρι τις 18 Μαΐου, 2015 στο έντυπο - ερωτηματολόγιο πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ερωτηματολόγιο Απρίλης 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 111,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κανονισμοί 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 374,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Νόμος 2015.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 192,14Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ