Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί με τίτλο «O περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019». Η διαβούλευση αρχίζει τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, στις 15:00.

Το Σήμα Κυπριακού Προϊόντος, είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που στοχεύει στη θέσπιση και καταχώριση ενός επίσημου Σήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θα ταυτοποιεί την προέλευση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται στην Κύπρο με Κυπριακές πρώτες ύλες. Απώτερος στόχος είναι αφενός η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ένταξης τους στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και αφετέρου η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα κυπριακά προϊόντα και η εξάλειψη φαινομένων παραπλάνησης.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της πρωτοβουλίας για νομική ρύθμιση του θέματος, το Υπουργείο καλεί όλους του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη και σφαιρικότερη συμμετοχή, που θα διασφαλίζει την πολύπλευρη εξέταση των επιμέρους θεμάτων και την παραγωγική σύνθεση των διάφορων απόψεων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22658157. Το Νομοσχέδιο θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).

Παράλληλα, στις 22 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσίαση του Νομοσχεδίου, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας (γωνία Λεωφ. Αθαλάσσας 200 & Λεμεσού -Λευκωσία) στις 11:00 π.μ.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νομοσχέδιο1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δήλωση Συμμετοχής1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προγραμμα1.pdf


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων