Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου - 23/07/2018 09:15:33 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου

Με βάση το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 2018, το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» όπως αυτό προβλέπεται στο Μέρος Η του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Το Πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα Βραβεία των Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP AWARDS). Η πρόσκληση συμμετοχής, τα κριτήρια, καθώς και τα σχετικά έντυπα για υποβολή αίτησης στα φετινά βραβεία (CY GPP Awards 2018), βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες και Φορείς (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 180723ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 238,63Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων