Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου - 23/07/2018 09:15:33 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου

Με βάση το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα, του 2018, το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου» όπως αυτό προβλέπεται στο Μέρος Η του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Το Πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα Βραβεία των Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP AWARDS). Η πρόσκληση συμμετοχής, τα κριτήρια, καθώς και τα σχετικά έντυπα για υποβολή αίτησης στα φετινά βραβεία (CY GPP Awards 2018), βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες και Φορείς (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 180723ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 238,63Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ