Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αναθεώρηση Νομοθεσίας για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - 01/06/2016 12:21:10 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αναθεώρηση Νομοθεσίας για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:30-11:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία συνάντηση στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Νομοθεσίας για τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Για σκοπούς καταγραφής και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις τους μέχρι τις 21/06/2016 στη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας:

(α) στη διεύθυνση: Τμήμα Γεωργίας 1412, Λευκωσία ή

(β) με τηλεομοιότυπο στο 22658157 ή 22781425 ή

(γ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3-20160520ΑΣΜΞ Nomosxedio Sistimata Poiotitas.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 721,72Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ