Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπουργός Γεωργίας: Το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου - 10/08/2006


Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και η πρόοδος ετοιμασίας του απασχόλησε σήμερα ειδική σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτη Φωτίου. Στη σύσκεψη παρέστησαν, ο Γενικός Διευθυντής κ. Π. Πούρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Γεωργίας και του ΚΟΑΠ.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η σύσκεψη κλήθηκε στα πλαίσια του έντονου ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Κυβέρνηση για την ετοιμασία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία που να ανταποκρίνεται στους στόχους της πολιτικής της για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την πολυαπασχόληση στις αγροτικές περιοχές, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των γεωργοκτηνοτρόφων μας μέσω του εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης που ετοιμάζεται για την περίοδο 2007-2013 αποτελεί για την Κυβέρνηση σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου, γι΄ αυτό και κάλεσε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να αναλώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε να ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο. Για το σκοπό αυτό ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να συνεργαστούν στενά με τις Αγροτικές Οργανώσεις και άλλα κοινωνικά σύνολα για να εκφράσουν τις απόψεις τους ώστε το νέο Σχέδιο να περιλαμβάνει μέτρα που πραγματικά θα βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι το νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, που συγχρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανα-τολισμού και Εγγυήσεων με συνολική δαπάνη 300 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει τους εξής πέντε άξονες:
§ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και δασικού τομέα,
§ βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου,
§ βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας,
§ δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση και
§ τεχνική βοήθεια.

Ο κ. Υπουργός κατέληξε ότι η ετοιμασία του νέου Σχεδίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου οπότε θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ν΄ αρχίσει η διαδικασία της έγκρισής του.9 Αυγούστου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς