Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για το Διάταγμα "Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπέλου" - 05/03/2018 08:52:08 πμ


To Τμήμα Γεωργίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς/οινοποιούς ότι το Διάταγμα «Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπέλου» (το οποίο έχει τροποποιηθεί) επισυνάπτεται πιο κάτω για δημόσια διαβούλευση. Παρακαλώ για τις απόψεις/εισηγήσεις σας να αποτείνεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κλάδου Αμπελουργίας-Οινολογίας «vitioeno@da.moa.gov.cy» μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΙΑΤΑΓΜΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 423,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Σημειώσεις.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 334,59Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ