Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρακτικά μέτρα για εξοικονόμηση νερού στη γεωργία/κτηνοτροφία και για απάμβλυνση των επιπτώσεων της λειψυδρίας - 14/02/2007


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου όσον αφορά το πρόβλημα της λειψυδρίας, εισηγείται στους γεωργοκτηνοτρόφους, την εφαρμογή σειράς πρακτικών μέτρων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση νερού και στην απάμβλυνση των επιπτώσεων από τη χαμηλή βροχόπτωση που είχαμε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Μέτρα στον τομέα της φυτικής παραγωγής

Τα ακόλουθα Μέτρα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού και στη διατήρηση των αρδευόμενων φυτειών σε ικανοποιητική κατάσταση:

· Εφαρμογή αυστηρού κλαδέματος (εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα, οπωροφόρα δέντρα, ελιές, αμπέλια κτλ) με στόχο τη μείωση της παραγωγής και κατ’ επέκταση τη μείωση των αναγκών σε νερό, αλλά χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων.
· Καρατόμηση όπου μπορεί να εφαρμοστεί (ανανέωση δέντρων). Καρατόμηση ηλικιωμένων δέντρων με στόχο την ανανέωση τους ή και την αλλαγή ποικιλίας.
· Συστηματική καταπολέμηση ζιζανίων. Στόχος η αποφυγή κατανάλωσης νερού από αυτά και επομένως εξοικονόμηση του για τις φυτείες.
· Αραίωμα καρπού. Στόχος η μείωση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, βελτίωση της ποιότητας τους αλλά και εξοικονόμηση νερού.
· Αποφυγή/περιορισμός της λίπανσης (ιδιαίτερα της αζωτούχας), που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καρποφορίας και, κυρίως, της φυλλικής επιφάνειας του δέντρου και κατ΄ επέκταση λιγότερη κατανάλωση νερού.
· Αποφυγή καλλιέργειας ειδών που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού, όπως είναι το κολοκάσι κ.α.
· Συλλογή και αξιοποίηση του νερού της βροχής, όπου είναι δυνατόν (π.χ. θερμοκήπια).
· Αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους βιολογικούς σταθμούς αστικών λυμάτων, ιδιαίτερα για παραγωγή χονδροειδών τροφών.
· Χρήση εδαφοκάλυψης (με πλαστικό). Εμποδίζει τις απώλειες νερού από εξάτμιση, καθώς και τη βλάστηση ζιζανίων.
· Άρδευση των φυτειών με βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, με ιδιαίτερη προτίμηση στη χρησιμοποίηση του συστήματος άρδευσης με σταγόνες ακόμη και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
· Τακτικός έλεγχος και συντήρηση όλου του αρδευτικού εξοπλισμού για μείωση των απωλειών νερού στο ελάχιστο.
· Χρήση ωραρίων άρδευσης με βάση τις πραγματικές ανάγκες σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών, για αποφυγή σπατάλης.
· Χρήση οργάνων μέτρησης εδαφικής υγρασίας (τενσιομέτρων) για καθορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται σπατάλη του νερού.
· Αποφυγή της άρδευσης όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι και όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, παράγοντες που υποβοηθούν στην εξάτμιση του νερού. Καλό είναι η άρδευση να γίνεται τις νυκτερινές ή δροσερές ώρες, για να αποφεύγεται η έντονη εξάτμιση νερού.
Μέτρα στον τομέα της ζωικής παραγωγής

Τα κυριότερα προβλήματα για την κτηνοτροφία, λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης, εστιάζονται στην έλλειψη χονδροειδών τροφών και νερού. Συνεπώς, συστήνονται τα εξής μέτρα:

· Χρήση υφάλμυρου προβληματικού νερού και νερού εξαγνισμένων λυμάτων για παραγωγή χονδροειδών τροφών με καλλιέργεια κατάλληλων χορτοδοτικών φυτών.
· Χρησιμοποίηση για το πότισμα των ζώων ποτίστρων σύγχρονης τεχνολογίας(αυτόματες ή με βαλβίδα) για περιορισμό της σπατάλης νερού.
· Κάλυψη των ποτίστρων για αποφυγή μόλυνσης του νερού από ζώα ή πουλιά.
· Λήψη μέτρων για αποφυγή της υπερχείλισης των ποτίστρων.
· Αποφυγή διαρροών νερού σε λάστιχα ή σωλήνες.
· Γέμισμα των ποτίστρων όταν πλησιάσει η ώρα για πότισμα των ζώων και όχι αρκετά πριν , για αποφυγή της εξάτμισης ή της μόλυνσης του νερού από σκόνες, πτηνά και άλλα.
· Αποφυγή της χρήσης ποτίστρων με μεγάλο βάθος.
· Τοποθέτηση των ποτίστρων στη σκιά για αποφυγή της εξάτμισης.
· Απομάκρυνση/ σκαρτάρισμα, το συντομότερο δυνατόν, όλων των ζώων που είναι ακατάλληλα για αναπαραγωγή ή είναι χαμηλής παραγωγικότητας.
· Αποφυγή σπατάλης νερού για το πλύσιμο του αρμεκτικού συγκροτήματος και των αρμεκτικών μηχανών, των αρμεκτών και λοιπού προσωπικού των κτηνοτροφικών μονάδων.
· Χρήση πιεστικού συστήματος κατά το πλύσιμο των διαφόρων χώρων.
Ανάμιξη του υφάλμυρου νερού με νερό καλής ποιότητας. Όταν το νερό είναι υφάλμυρο, εκτός των άλλων προβλημάτων που προκαλεί στα ζώα, αυξάνει και την κατανάλωση.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς