Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προσχέδια νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για Πολλαπλασιαστικό Υλικό - 05/05/2014


Ενημέρωση για τα προσχέδια τριών νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την παραγωγή και εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού οπωροφόρων φυτών στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2014_04_11_Certification_clean.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 336,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014_04_11_Labelling.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 134,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014_04_11_Registration.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 149,89Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς