Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προσχέδια νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για Πολλαπλασιαστικό Υλικό - 05/05/2014


Ενημέρωση για τα προσχέδια τριών νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την παραγωγή και εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού οπωροφόρων φυτών στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2014_04_11_Certification_clean.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 336,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014_04_11_Labelling.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 134,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2014_04_11_Registration.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 149,89Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ