Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υπογραφή Συμβάσεων με Ομάδες Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή του
Άξονα LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτύξης 2007 - 2013 - 24/11/2009


Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Χριστόδουλος Φωτίου, υπέγραψε σήμερα Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009, συμβάσεις με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα δοθεί στις Ομάδες ανέρχεται στα 7.500.000 Ευρώ.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Τμήμα Γεωργίας στις 13 Απριλίου 2009. Οι Ομάδες που έχουν εγκριθεί είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ, η Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ. Μέσα από τον Άξονα LEADER του ΠΑΑ 2007 – 2013 οι ομάδες μπορούν να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους, την οποία έχουν σχεδιάσει μέσα από διαβουλεύσεις με τον τοπικό πληθυσμό. Το LEADER θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, ενώ ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ