Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του Υ.Γ.Φ.Π. και Π.
στη σύσκεψη με θέμα τον Προγραμματισμό Αγροτικής Ανάπτυξης
για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 - 17/03/2006


Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τμήμα Γεωργίας ειδική σύσκεψη στην οποία συζητήθηκε ο Προγραμματισμός της Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικοί που παρέχουν υπηρεσίες στο Τμήμα Γεωργίας για το θέμα αυτό, καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων, Τμημάτων, του ΚΟΑΠ, των Αγροτικών Οργανώσεων, Οργανώσεων Νεολαίας, της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, της Ένωσης Γεωπόνων κτλ.

Τις εργασίες της σύσκεψης χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Πανίκος Πούρος, ο οποίος υπογράμμισε τα εξής.

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ με στόχο την ενημέρωση όλων εσάς, των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων με τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης, για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου μας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο για τη σημερινή παρουσία τους αλλά και για τη στενή συνεργασία και υποστήριξη που μας παρέχουν. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Συμβούλους που παρέχουν υπηρεσίες στο Τμήμα Γεωργίας για την ετοιμασία τόσο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου όσο και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Γεωργίας θεώρησε ως απαραίτητο συστατικό της όλης προγραμματικής προσπάθειας την έγκαιρη και εκ των προτέρων ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για τα νέα δεδομένα σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και την έναρξη ενός δημόσιου διαλόγου σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τους ειδικούς προσανατολισμούς της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Υπουργείο Γεωργίας θεωρούν το στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς, οικονομικούς αλλά και δημόσιους φορείς ως πολύ σημαντικό γιατί διασφαλίζει τη διαφάνεια και οδηγεί στην εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης. Πέραν των πιο πάνω, η ενσωμάτωση των εισηγήσεων σας στην εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη αποτελεί το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

Όπως θα θυμάστε, η ενημέρωση αυτή και η ανταλλαγή απόψεων άρχισε από το περασμένο Φθινόπωρο με την πρώτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005. Από τότε έχουν γίνει πολλές άλλες διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις τόσο μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών όσο και με τη συμμετοχή άλλων φορέων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το Τμήμα Γεωργίας προχώρησε στην ετοιμασία ενός πρώτου Προσχεδίου του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης στο οποίο έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν οι εποικοδομητικές απόψεις και εισηγήσεις σας. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που σας έχει ήδη αποσταλεί, αποτελεί ένα καλό κείμενο για περαιτέρω διάλογο και συζήτηση. Μέσα από το Σχέδιο αυτό, χαράσσεται πιστεύω μια ισορροπημένη στρατηγική εστιάζοντας τις προτεραιότητες του στο τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα – περιβάλλον – διαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Είμαι βέβαιος ότι οι διαδικασίες προγραμματισμού και διαβούλευσης θα συνεχίσουν με τον ίδιο εντατικό ρυθμό και σύντομα θα έχουμε ένα τελικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης που θα εντοπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες και τα προβλήματα της κυπριακής υπαίθρου και της αγροτικής οικονομίας και θα παρέχει τις κατάλληλες λύσεις. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία ήταν και συνεχίζει να είναι καθοριστική. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε να συμμετέχετε ενεργά και δημιουργικά προς όφελος του αγροτικού κόσμου και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα. Κλείνοντας, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής σύσκεψης.»
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ