Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Παράλληλης Αξιολόγησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 - 08/12/2009


Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Χριστόδουλος Φωτίου, υπέγραψε σύμβαση με την Κοινοπραξία εταιριών “ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ & ΙΤΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΤΔ” για παροχή Υπηρεσιών Παράλληλης Αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης. Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στα €104.000.

Ανάμεσα στις δράσεις, που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι εμπειρογνώμονες, είναι η συνεχής και συστηματική καταγραφή των δημοσιονομικών πόρων/εισροών, των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των μέτρων και των δεδομένων σχετικά με τα αρχικά αποτελέσματα σε επίπεδο έργων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του Προγράμματος και ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή ή μη εφαρμογή του Προγράμματος.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς