Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΟΑ10: Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών για την περίοδο 2015-2016, λόγω της παράτασης από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία - 27/11/2015 02:12:55 μμ


Μέτρο 4: Αποσύρσεις 14.850 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου από τις 26 Νοεμβρίου 2015 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα εξαντληθούν οι ποσότητες που είναι διαθέσιμες για κάθε δράση, ή την 30ή Ιουνίου 2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Δικαιούχοι στο Μέτρο
· Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
· Μεμονωμένοι παραγωγοί

Επιλέξιμες δράσεις
Δράση 1 - Δωρεάν Διανομή 2.000 τόνοι.
Δράση 2 - Άλλοι Προορισμοί 12.850 τόνοι.


Τονίζεται ότι η διαδικασία για τη συμμετοχή στο Μέτρο καταγράφεται στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία έντυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενημέρωση Αιτητών ΜΕΤΡΟ 4 ΚΟΑ10.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1102,75Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων