Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση με θέμα «Επιτραπέζιες ποικιλίες. Συστήματα διαμόρφωσης. IPM, Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αποφυγή υπολειμμάτων. Πιστή τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Παρακολούθηση πληθυσμού ευδεμίδας. Ορθολογική χρήση φωσφοροκαλλιούχων λιπασμάτων, χρήση ψεκαστήρων και ορθολογική χρήση ψεκαστικού υλικού.» - 11/05/2017 10:31:54 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας διοργανώνει στις 17 Μαϊου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Σ.Κ.Ε. Αυδήμου εκπαίδευση με θέμα «Επιτραπέζιες ποικιλίες. Συστήματα διαμόρφωσης. IPM, Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αποφυγή υπολειμμάτων. Πιστή τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Παρακολούθηση πληθυσμού ευδεμίδας. Ορθολογική χρήση φωσφοροκαλλιούχων λιπασμάτων, χρήση ψεκαστήρων και ορθολογική χρήση ψεκαστικού υλικού.»
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς