Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου - 06/12/2018 02:29:41 μμ


Η ανάπτυξη συνεργασίας, με τη σύσταση των Επιχειρησιακών Ομάδων και την υλοποίηση καινοτόμων Έργων αποτελεί νέα προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου/ Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Τμήματος Γεωργίας, ετοίμασε έντυπο με ενδεικτικά παραδείγματα Επιχειρησιακών Ομάδων από άλλα Κράτη Μέλη, για πληροφοριακούς σκοπούς. Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοστελίδα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (www.eskk.da.moa.gov.cy) στον ακόλουθα σύνδεσμο:
https://goo.gl/Y1GZTy
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

BREXIT

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον νέο Κανονισμό Φυτοϋγείας (ΕΕ) 2016/2031

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία