Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Επαρχιακή συγκέντρωση για το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) - 08/05/2008


Με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση όλων των γεωργών που συμμετέχουν στο δείγμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διοργανώνει επαρχιακές συναντήσεις. Η επόμενη συγκέντρωση για την επαρχία Λευκωσίας έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 20 Μαΐου, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Περιστερώνας.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης λειτουργοί του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών θα παρουσιάσουν μέσα από σύντομες διαλέξεις το Πρόγραμμα ΔΙΓΕΛΠ, τον επιθυμητό τρόπο τήρησης στοιχείων, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του. Θα ακολουθήσει συζήτηση και δεξίωση. Σχετική επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων έχει αποσταλεί σε όλους τους γεωργούς που συμμετέχουν στο δείγμα το 2008.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ορθή λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ, προσκαλούνται οι γεωργοί της επαρχίας Λευκωσίας που συμμετέχουν στο δείγμα του ΔΙΓΕΛΠ να παρευρεθούν στη συνάντηση. Επίσης, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα: 22 403138/ 22 403132/ 22403140/ 22 403141 ή 22 403118.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς